Logotype for print

Gävle och Söderhamn har högst storm- och vattenskador i Gävleborgs län

2023-11-06

Svensk Försäkring presenterar idag ny statistik gällande naturorsakade försäkringsskador så som skador orsakade av storm och vatten för perioden 2015-2022. I Gävleborgs län var den mest drabbade kommunen under 2022 Gävle följt av Söderhamn och Hudiksvall.

Svensk Försäkring presenterar idag ny statistik gällande naturorsakade försäkringsskador* så som skador orsakade av storm och vatten för perioden 2015-2022. I Gävleborgs län var den mest drabbade kommunen under 2022 Gävle följt av Söderhamn och Hudiksvall. Antalet naturorsakade skador befaras öka över tid i takt med att effekterna av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa skadeutvecklingen över tid.   

Svensk Försäkring släpper idag rapporten Naturorsakade skador 2015–2022 som ett led i att följa utvecklingen av antalet naturorsakade skador, dess kostnader samt vilka områden som drabbats mest.    

- Skadeutvecklingen riskerar att öka till följd av ett alltmer extremt väder runt om i världen och även i Sverige. För att kunna behålla vårt goda skydd krävs en anpassning till de risker ett förändrat klimat innebär. Vi ser ett behov av nationella riktlinjer, tydligare samordningsansvar och bättre finansieringslösningar för kommuner, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Naturorsakade försäkringsskador i Gävleborgs län 

Väder- och naturrelaterade händelser så som stormar och skyfall kan variera mellan åren, både sett till antalet, omfattning och vilka områden som drabbas. Det innebär att antalet skador och skadebeloppen för dessa skador varierar mellan åren. Sett till perioden 2015–2022 betalades det ut sammanlagt 8,1 miljarder kronor i skadebelopp för 134 000 skador i Sverige.    

Länk till rapport: Klimatrankning 2023

Länk till Statistikdatabas: Sök data per län/kommun 

*Naturorsakade försäkringsskador är egendomsskador i till exempel bostäder och företag som har orsakats av storm, skyfall, översvämning, jordskred, hagel med mera.