Logotype for print

Johan Sidenmark ny ordförande för Svensk Försäkring

2022-02-14

Johan Sidenmark blir ny styrelseordförande för Svensk Försäkring från och med den 14 februari.

Johan Sidenmark blir nystyrelseordförande för Svensk
Försäkring från och med den 14 februari.  

Johan Sidenmark, vd AMF, träder in som ny styrelseordförande för Svensk Försäkring den 14 februari 2022 i samband med att Fredrik Bergström lämnar sin tjänst som vd för Länsförsäkringar AB. Johan Sidenmark har varit ledamot i styrelsen sedan 2012.

Ny ordinarie ordförande väljs på Svensk Försäkrings årsstämma den 12 maj.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410