Logotype for print

Naturskador i Sverige för 3,5 miljarder de senaste sex åren

2021-10-27

Svensk Försäkring presenterar ny statistik gällande naturskador för åren 2015–20. Under de sex senaste åren inträffade drygt 80 000 naturskador och skadebeloppet uppgick till drygt 3,5 miljarder. Klimatförändringarnas kommer påverka samhället över lång tid framöver och vi ser ett ökat behov av att följa utvecklingen.

Svensk Försäkring presenterar idag ny statistik gällande naturskador i Sverige för åren 2015–2020. Under de sex senaste åren inträffade drygt 80 000 naturskador i Sverige och det totala skadebeloppet uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor. Klimatförändringarnas effekter kommer påverka samhället över lång tid framöver och Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa konsekvenserna och utvecklingen.  

- Vi står inför omfattande konsekvenser av klimatförändringarna i flera hundra år framöver. För att bättre kunna planera inför klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att följa utvecklingen av inträffade skador på nationell och lokal nivå. Med det goda försäkringsskydd som idag erbjuds kommer många av dessa skador anmälas på försäkringar. Vår ambition är att kunna redovisa antalet klimatrelaterade skador och dess kostnader nedbrutet på kommunnivå, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Under de sex senaste åren (2015–2020) har drygt 80 000 naturskador inträffat i Sverige och det totala skadebeloppet uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor. 

I samband med regeringsuppdraget ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (2021)” fick Svensk Försäkring en förfrågan från MSB och SGI om möjligheten att förfina statistiken vad gäller de olika typerna av naturskador.

Svensk Försäkring släpper idag en rapport för perioden 2015–2020 och redovisar antal naturskador och skadebelopp fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun. 

I Skåne, Västra Götalands och Stockholms län är skadebeloppen som förväntat högst i områden med hög koncentrationer av boende och annan bebyggelse. 

När vi rankar de kommuner som har högst skadebelopp så hamnar Norrtälje, Helsingborg och Uppsala kommun i topp.

Under denna period uppstod naturskador främst på grund av storm (55 500 skador) och vatten/översvämningar (18 400 skador). Resterande 6 100 skador orsakades av övriga naturskador såsom ras, skred och erosion men även hagel och snötryck. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410