Logotype for print

Kraftig tillväxt i försäkringssparandet

2021-05-26

Det privata försäkringssparandet växte kraftigt och inbetalningarna till tjänstepensionsförsäkringarna fortsatte att utvecklas stabilt under det första kvartalet 2021. Det visar statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

De privata kapitalförsäkringarna växte kraftigt under det första kvartalet 2021. Jämfört med det första kvartalet 2020 ökade premieinbetalningarna med 10,6 miljarder kronor (29 procent). Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet med 15,8 miljarder kronor (15 procent) under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

— Ökningen i försäkringssparandet är en del i en allmän kraftig ökning i hushållens finansiella sparande som vi också ser i bland annat ökat fondinnehav och aktieägande, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar ökade med drygt 4,5 miljarder kronor (7,2 procent) under det första kvartalet 2021 jämfört med inbetalningarna under det första kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet med 6,5 miljarder kronor (4,2 procent) under de senaste fyra kvartalen.

— Pandemin har haft en mindre påverkan på tjänstepensionerna och sannolikt har korttidspermitteringar spelat roll. Pandemin har dessutom slagit hårdast inom branscher där arbetskraften är yngre och anslutningen till kollektivavtal är låg. Hur utvecklingen blir framöver återstår att se, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Premieinbetalningarna till de privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – fortsätter att minska, och sjönk med drygt 30 miljoner kronor (7 procent) under det första kvartalet 2021 jämfört med det första kvartalet 2020. 

Nyckeltal, konkurrensutsatta livförsäkringar

Premieinbetalningar 2021K1; kvartalsvärden och utveckling gentemot motsvarande kvartal föregående år

Tjänstepensionsförsäkring: 67,5 mdr kr (+7,2 %)
Privat kapitalförsäkring: 46,6 mdr kr (+29,4 %)
Privat pensionsförsäkring: 0,4 mdr kr (-6,9 %)
Övrig livförsäkring: 2,5 mdr kr (6,8 %)

Premieinbetalningar 2020K2–2021K1; årsvärden och utveckling gentemot motsvarande period föregående år

Tjänstepensionsförsäkring: 160,2 mdr kr (+4,2 %)
Privat kapitalförsäkring: 118,5 mdr kr (+15,3 %)
Privat pensionsförsäkring: 1,5 mdr kr (-10,3 %)
Övrig livförsäkring: 8,7 mdr kr (+3,4 %)

Läs mer

Marknadsstatistiken

Hitta data i statistikdatabasen

Snabba fakta om försäkringsföretagen

Försäkringsmarknaden

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410