Logotype for print

Försäkringsbedrägerierna ökar

2021-03-02

Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkrings­bedrägerier. Under 2020 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 8 198 bedrägeriutredningar, vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 517 miljoner kronor.

Under 2020 gjorde försäkringsbolagen 493 polisanmälningar av misstänkta försäkrings­bedrägerier, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med 2019 då man gjorde endast 335 polisanmälningar.

Mats Galvenius, vd Larmtjänst
- Försäkringsbedrägerier är ett brott med stort mörkertal som ytterst drabbar de ärliga kunderna i form av högre premier. Branschen har ett ansvar att skydda kollektivet mot bedrägerier och det är därför glädjande att försäkringsbolagen i ökad utsträckning polisanmäler misstänkta bedrägerier, säger Mats Galvenius, vice vd för Svensk Försäkring och vd för Larmtjänst.

Det finns skillnader beroende på kön, ålder och geografi när det gäller benägen­heten att begå försäkringsbedrägeri. Män är tydligt överrepresenterade i statistiken liksom yngre personer och storstadsbor.

Under året genomförde försäkringsbolagen fördjupade utredningar av 279 miss­tänkta bilbränder. Dessa utredningar ledde till att försäkringsbolagen avböjde att betala skadeersättning i 188 fall till ett sammanlagt värde av 16 miljoner kronor. Huvuddelen av de misstänka bedrägerierna med bilbränder skedde i Stockholms län (30%), Västra Götalands Län (12%) och Skåne län (11%).

– Anlagda bilbränder är ett stort problem för försäkringsbranschen. Under senare år har försäkringsbolagen skärpt rutinerna för att komma åt bedrägerier med bilbränder. Vi börjar se effekterna av detta, säger Mats Galvenius.

Under 2020 upptäcktes betydligt färre misstänkta bedrägeribränder än när Larm­tjänst gjorde en liknande branschgemensam kontrollaktivitet år 2017. Då genom­fördes 469 fördjupade utredningar som resulterade i beslut om avböjande i 245 fall.

Ladda ner rapporten

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410