Logotype for print

Fler än hälften av alla barn har nu en barnförsäkring

2021-04-21

Enligt ny statistik från Svensk Försäkring så skaffar allt fler en barnförsäkring, vilket är en trend som hållit i sig i mer än 15 år. Fler än hälften av alla barn och unga har nu en barnförsäkring.

Drygt 1,6 miljoner barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring och nästan 315 000 har en gruppförsäkring. Sedan 2011 har andelen barn och unga med individuella barnförsäkringar ökat från 47 procent till 51 procent (2020). Drygt hälften av alla barn och unga har alltså en individuell barnförsäkring idag.

Antalet individuella barnförsäkringar har de senaste tio åren ökat med knappt 15 procent. Antalet barn och ungdomar i Sverige som inte är äldre än 25 år har under samma period ökat med knappt 6 procent.

– Det är naturligtvis en glädjande utveckling att fler inser fördelarna med att teckna en barnförsäkring. Individuella barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

De flesta barnförsäkringar kan behållas till dess att den försäkrade fyller 25 år.

Barnförsäkringar gäller för ett år i taget och förnyas varje år och ofta fungerar dessa försäkringar som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring.

En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, men vilka ersättningsmöjligheter som finns beror på villkoren i försäkringsavtalet och det försäkringsbelopp som är avtalat.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410