Logotype for print

350 miljoner kronor – kostnaden för en hagelskur

2020-05-06

Hagelskuren i Lidköping i juni 2019 ledde till 8 000 anmälda försäkringsskador och 350 miljoner kronor i utbetalda försäkringsersättningar. 

Svensk Försäkring har gjort en uppföljning av de hagelskador som inträffade den 19 juni 2019 i Lidköping, och kan konstatera att skadorna blev betydligt dyrare än vad som först beräknades.

Enligt de nya uppgifterna rör det sig om cirka 8 000 anmälda försäkringsskador vilka orsakade utbetalning av försäkringsersättningar på omkring 350 miljoner kronor. Huvuddelen av kostnaderna, cirka 260 miljoner kronor, avser fordonsskador.

Hagelskurar är svåra att prognostisera, men inträffar ofta i samband med åskväder.

Det är svårt att skydda sig mot skador som har orsakats av hagel. Framför allt är det bilar, växthus, tak, takfönster, fasader och solceller som skadas vid ett oväder med stora hagel. Dessa kan falla ned i en hastighet av 100 km/h. Om hagel orsakar hål i tak så är risken stor att regnvatten läcker in, vilket förvärrar skadan.

–I Sverige kan vi komma att se fler svåra hagelstormar i kölvattnet av klimatförändringarna. Det finns skäl att arbeta med skadeförebyggande åtgärder för att minska konsekvenserna genom att till exempel flytta bilar under tak vid misstanke om åsk- och hageloväder och att använda slagtåliga och utprovade material i tak, fönster och solpaneler, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410