Logotype for print

Svensk Försäkring i Almedalen: Klimat, trygghet och pension

2019-06-26

Klimat, trygghet och pension står på dagordningen på Svensk Försäkrings seminarier under Almedalsveckan. I år arrangerar Svensk Försäkring sju seminarier tillsammans med dotterbolagen minPension och Larmtjänst. Bland annat presenterar Fredrik Reinfeldt Trygghetskommissionens förslag om hur tryggheten i utsatta områden kan öka. 

Klimatanpassning står i fokus på vårt inledande och avslutande seminarium. På tisdagsmorgonen hålls ett seminarium tillsammans med Svensk Vatten om hur klimatanpassningen från skyfall kan förbättras. På onsdag eftermiddag avslutar vi på temat ”Kan vi bo där vi bygger?”. Då behandlas klimatanpassning och hållbarhet vid nybyggnation.

Trygghet i olika former är ett återkommande tema på tre av årets seminarier. En av frågeställningarna är: Hur kan vi skapa säkra och trygga platser? Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionens ordförande, presenterar kommissionens förslag. Han medverkar också på ett seminarium om privata aktörer i brottsutredande verksamheter. Även internationella stöldligor uppmärksammas under namnet ”Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige”.

Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension och hur får vi tillräckliga pensioner? Det är frågor som diskuteras på årets pensionsseminarier. Arbete pågår för att utveckla en tjänst som ska hjälpa människor att ta ut sina pensioner tryggt och enkelt. Är det tillräckligt? Vad krävs för att främst låg- och medelinkomsttagare ska få tillräckliga pensioner?

Tisdag 2 juli

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?
Kl.09.30-10.10 på Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1

Hur kan vi skapa säkra och trygga platser?
Kl. 11.00-11.45, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Dags för privata aktörer i den brottsutredande verksamheten?
Kl.12.00-12.45, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige
Kl.13.30-14.15, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Onsdag 3 juli

Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?
Kl.10.50-11.35, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Hur får vi tillräckliga pensioner?
Kl.12.00-12.45, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal Lojsta

Kan vi bo där vi bygger?
Kl.13.30-14.30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410