Logotype for print

25 000 anmälda skador efter bränder i bostäder

2019-11-29

Närmare 25 000 brandskador i bostäder har anmälts till försäkringsbolagen under det senaste året. Under 2018 betalade försäkringsbranschen ut över 1,7 miljarder kronor i ersättning för denna typ av skador. En tredjedel av bränderna orsakas av olika former av elfel.

Under de senaste 12 månaderna (t.o.m. september) har närmare 25 000 skador i bostäder anmälts till försäkringsbolagen efter bränder och åsknedslag. Det är mer än 5 000 fler än samma period året innan och är det högsta värdet sedan 2014. Två tredjedelar, 66 procent, av bränderna skedde i villor och resterande i lägenheter.

Under 2018 betalade försäkringsbolagen ut mer än 1,7 miljarder kronor för drygt 18 000 bostadsbränder.

- Att ha en fungerande brandvarnare hemma är en av de bästa åtgärderna för att minska risken för brand i hemmet. Bra släckutrustning att ha i hemmet är även en 6-kilos pulversläckare och en brandfilt, säger Staffan Moberg, jurist, på Svensk Försäkring.

Av de drygt 18 000 brandskador som inträffade i bostäder under 2018 berodde en tredjedel (knappt 6 000 skador) på någon typ av elfel. Det handlade om överspänning/överslag, kortslutning, överhettning och explosion i apparater, samt andra elfel i fasta eller tillfälliga elinstallationer. Det är en ökning sedan året innan med 15 procent. Under 2018 betalade försäkringsföretagen ut nästan 399 miljoner kronor för elskador, en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

- El-bränder är ett underskattat och ökande problem som förtjänar att uppmärksammas mer, säger Staffan Moberg. För att undvika el-relaterade bränder rekommenderar vi att:

  • jordfelsbrytare installeras som kan upptäcka el-läckage
  • jordfelsbrytaren kontrolleras samtidigt som du kontrollerar brandvarnaren
  • enbart CE-märkta el-produkter används. Var försiktig med billig import från utanför EU
  • elbesiktiga fastighetens kablar och kontakter när du köper en äldre fastighet
  • auktoriserade el-installatörer anlitas vid installation av kabel och kontakter.

Skydda dig mot brand - Testa din brandvarnare
Den 1 december inträffar Brandvarnardagen. Svensk Försäkring stöder kampanjen Aktiv mot Brand. Läs mer här och få en påminnelse om att testa din brandvarnare.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410