Logotype for print

11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

2019-02-15

Stormen Alfrida, som drabbade hela norra Europa i början av januari 2019, orsakade strömavbrott på många håll i Sverige och kollektivtrafiken ställdes in bland annat på grund av fallna träd som blockerade vägar.

De skadebelopp som totalt beräknas betalas ut från försäkringsbolagen i Sverige för skador orsakade av Alfrida uppgår i dagsläget till 266 miljoner kronor för knappt 11 000 skador. Det genomsnittliga utbetalda beloppet är drygt 25 000 kronor per skada, men kan givetvis variera mycket beroende på värdet av det som skadades. Mestadels är det träd som har blåst omkull och orsakat skador på bilar och fastigheter samt tak som har blåst av hus. Kostnaderna kan komma att öka längre fram i vår när fler skador upptäcks i t.ex. fritidshus, som inte besöks vintertid. Det kan då bl.a. handla om vattenledningar och avlopp, som fryst sönder på grund av längre strömavbrott och kall väderlek.

Historiska data över skador orsakade av storm under åren 1985-2017 visar att antalet stormskador varierar mycket mellan åren. Under de två senaste åren har det varit få stormar, medan 2015 bjöd på flera. Under 2015 inträffade drygt 24 000 stormskador till ett skadebelopp på 749 miljoner kronor. Det är dock nästintill ingenting jämfört med orkanen Gudrun som år 2005 orsakade nästan 93 000 skador till ett skadebelopp på knappt 3,8 miljarder kronor. Antalet anmälda skador avseende stormar under 2018 summerar till 6 200.

Kommande publiceringar:

Statistik om antal inträffade skador och skadebelopp för 2018 kommer att publiceras vecka 26 (24/6-28/6) 2019.

Statistik om antal anmälda skador för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras vecka 18 (29/4-3/5) 2019.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410