Logotype for print

Nya styrelseledamöter i Svensk Försäkring

2018-05-15

Nya ledamöter i Svensk Försäkrings styrelse är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Claes Carlson, Danica Pension, Anders Moberg, AFA och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring. Bengt-Åke Fagerman fortsätter som oberoende styrelseordförande.

Vid dagens årsmöte omvaldes Bengt-Åke Fagerman till posten som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Anders Moberg, AFA, Claes Carlson, Danica Pension och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är Magnus Billing, Alecta, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Jens Henriksson, Folksam, , Torbjörn Magnusson, If, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, , Frans Lindelöw, Skandia, , Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension, David Teare, SEB Pension samt Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410