Logotype for print

Flest bränder sker i bostäder

2018-11-29

Drygt 30 000 skador som orsakats av brand och åska har anmälts till försäkringsbolagen. En majoritet av skadorna inträffar i bostäder. Antalet brandskador har minskat över tid men skadekostnaderna ökar. Det visar en ny rapport från Svensk Försäkring.

32 200 skador som orsakats av brand och åska anmäldes till försäkringsbolagen under 2017. 53 procent av brandskadorna in­träffade i bostäder. Fordonsbränder stod för 28 procent och bränder i företag för 19 procent.

Totalt betalade försäkringsbolagen ut nästan 6 mil­jarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder. 63 procent rörde bränder i företag, 28 procent bränder i bostä­der och 9 procent bränder i fordon.

Hittills har 23 700 skador anmälts under 2018. Flest skador anmäldes under kvartal 3, det vill säga i samband med sommarens skogsbränder.

─ Trenden över tid är att antalet brandskador minskar men att de to­tala brandskadekostnaderna ökar. Detta gäller särskilt de tio senaste åren. Att kostnaderna har ökat så mycket kan bero på att värdena för det som förstörs vid en brand blir allt högre, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Vanliga orsaker till brandskador i byggnader är kortslutning i apparater, till exempel tv, vitvaror och solpaneler. Ungefär 2 600 sådana brandskador inträffade under 2017. En annan vanlig brandorsak, med drygt 2 500 skador, är överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet.

─ Sammantaget beror nästan 6 500 skador på någon typ av elfel. Förmodligen kommer olika typer av elskador att öka i och med att allt fler laddningsbara objekt kommer in i vår vardag, säger Kajsa Lindell.

Det bästa skyddet mot brand i hemmet är en fungerande brandvarnare. Släckutrustning är också viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är pulversläckare 6 kg och brandfilt.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410