Logotype for print

Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet

2017-06-12

Svensk Försäkring tillsätter idag Trygghetskommissionen. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

Under 2016 anmäldes 1 510 000 brott. Det handlar till stor del om vardagsbrott som inbrott, stöld och bedrägerier. Antalet anmälda brott ökar och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att hantera brottslighet. Nya brottstrender medför stora påfrestningar för polis och rättsväsende.

— Det vore djupt olyckligt om samhället tappar kontrollen över brotts­utvecklingen, inte minst för de människor som i dag lever och verkar i de mest utsatta områdena.Med gemensamma insatser och initiativ som Trygghetskommissionen kan vi förhoppningsvis bromsa denna utveckling, säger Fredrik Reinfeldt.

Trygghetskommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för att motverka brottsligheten och minska otryggheten. Åtgärderna kan vara inriktade på att motverka rekrytering till brottslig verksamhet, brottsförebyggande åtgärder, tryggare bostadsområden, polisens förmåga och rättskedjans utformning. Kommissionen ska även belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhälls­debattörer. Den kommer att inhämta synpunkter och idéer från kommuner, organisationer och andra lokala aktörer som verkar i brottsutsatta områden. Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 juni 2018.

— Försäkringsbranschen arbetar sedan länge med brottsförebyggande åtgärder. Genom Trygghetskommissionen vill vi bidra med kunskap, dialog och konkreta lösningar för att göra Sverige tryggare, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Kommissionens sammansättning:

Fredrik Reinfeldt (ordförande)

Patrick Bergander, CEO Codan/Trygg-Hansa

Annika Brändström, vd, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad

Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Christer Nordström, Poliskommissarie

Nalin Pekgul, sjuksköterska

Fredrik Andersson (kommissionens sekreterare), hovrättsassessor vid Hovrätten för Skåne och Blekinge (tjl)

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18, anna.ruderus@insurancesweden.se

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410