Logotype for print

Svensk Försäkring släpper rapport om Sjukvårdsförsäkringen

2017-11-24

Antal privata sjukvårdsförsäkringar ökar. Statistik visar att försäkringarna som är geografiskt spridda över hela landet har ökat drygt 6 procent det senaste året. Under 2017 hade över 600 000 personer en sjukvårdsförsäkring varav arbetsgivarbetalda försäkringar utgör två tredjedelar.

Svensk Försäkring släpper idag en rapport kring sjukvårdsförsäkringar. Rapporten syftar till att öka kunskapen och förståelsen kring privata sjukvårdsförsäkringar för att skapa förutsättningar för en debatt som bygger på fakta snarare än myter som florerar.

- Statistiken visar att det inte bara är högt uppsatta tjänstemän i framgångsrika börsbolag som har en sjukvårdsförsäkring, utan försäkringen är vanlig bland anställda inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, juridik, detaljhandel och tillverkningsindustri. , säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Rapporten som innehåller en deskriptiv analys över vilka som omfattas av sjukvårdsförsäkringen, visar på sjukvårdsförsäkringens roll som kompletterande lösning till den offentligt finansierade vården.

- Det är tydligt att sjukvårdsförsäkringen har kommit att få en stor spridning på arbetsmarknaden. Ett skäl kan vara att den på ett effektivt sätt bidrar till att undvika eller korta ned sjukfrånvaron vilket innebär friskare medarbetare, lägre kostnader för sjuklön och minskad risk för produktionsbortfall för arbetsgivaren, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom, Svensk Försäkring 

Sjukvårdsförsäkring - varför och för vem? (pdf)

Svensk Försäkrings remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (pdf)

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410