Logotype for print

Ny styrelse för Svensk Försäkring

2017-05-16

Bengt-Åke Fagerman kvarstår som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Han omvaldes vid årsmötet den 16 maj.

Vid dagens årsmöte omvaldes Bengt-Åke Fagerman till posten som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Johan Agerman, Länsförsäkringar, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Johan Nystedt, Nordea Liv&Pension och David Teare, SEB Pension.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är Magnus Billing, Alecta, Staffan Hansén, SPP Liv, Jens Henriksson, Folksam, Jonas Jonsson, Swedbank Försäkring, Frans Lindelöw, Skandia, Torbjörn Magnusson, If, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension samt Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410