Logotype for print

Finansskatten drabbar pensionssparare och försäkringstagare

2017-02-09

En statlig utredning föreslår att en särskild skatt på 15 procent läggs på lönekostnader hos företag som säljer momsbefriade finansiella tjänster och försäkringstjänster. Genom den nya finansskatten menar regeringen att man främst avser att beskatta bankerna med en bankskatt och på så sätt komma åt storbankernas övervinster.

— Den nya finansskatten träffar långt från målet. Den kommer att drabba pensionssparare och försäkringstagare. Det kan knappast ha varit avsikten, säger Eva Erlandsson, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Majoriteten av kapitalet förvaltas av försäkringsföretag som bedrivs enligt ömsesidiga principer. De är kundägda bolag, som bland annat tillhandahåller tjänstepensioner. De ökade kostnader, som skatten leder till, kan då inte hanteras genom ett lägre vinstuttag. Skatten slår istället direkt mot kunderna i form av högre avgifter och sämre service.

Tjänstepension och privat pensionssparande blir allt viktigare för kommande pensionärer, inte minst eftersom pensionsnivåerna i det nya pensions­systemet kommer att bli betydligt lägre än vad många förväntar sig.

— Att i detta läge införa en finansskatt som leder till högre avgifter på pensions­sparande och som därmed ger lägre pensioner är mycket olyckligt. Skatten blir i praktiken en ”pensionsskatt” och kan på sikt innebära högre statliga utgifter för garantipension, bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Finansskatten påverkar även priset på andra typer av försäkringar, som till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och olycksfallsförsäkring. Det kan betyda att människor med små marginaler väljer bort viktiga försäkringar.

— Det här handlar om ekonomiskt skydd som saknas inom samhällets ram, till exempel om ditt hus brinner ned eller om du råka ut för en skada i samband med en resa. Det är en mycket stor brist att utredningen inte har analyserat vilken roll privat försäkring fyller i samhället och vilka effekter höjda avgifter på försäkringar skulle få för enskilda, företag och samhället i stort.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410