Logotype for print

Ny finansskatt drabbar kunder och hotar arbetstillfällen

2016-09-27

Utredningen om skatt på finanssektorn väntas föreslå en extra skatt för företag som omsätter finansiella tjänster. En ny skatt på försäkringsbolag och banker drabbar kunder och slår hårt mot jobben i finanssektorn. Tusentals jobb riskerar att försvinna.

Förslaget innebär i praktiken att arbetsgivaravgifterna kommer att uppgå till över 47 procent för verksamhet som omfattas av avgiftsskyldighet till socialavgifter och i dag är undantagna från moms på finansiella tjänster. En extra skatt på jobb inom finanssektorn kommer att drabba försäkringstagarna genom höjda avgifter.

- I ett läge där tjänstepensioner och privat pensionssparande har blivit allt viktigare för vår försörjning är detta särskilt allvarligt. Det innebär också att personer med små marginaler riskerar att välja bort viktiga försäkringar som hemförsäkring och olycksfallsförsäkring, som kompletterar det skydd som ges inom samhällets ram, säger Eva Erlandsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

En finansiell verksamhetsskatt ökar personalkostnaderna, vilket gör utlokalisering av verksamhet till exempelvis Baltikum lönsamt.Tusentals jobb riskerar att försvinna.

- Utredaren räknar med att omkring 2 600 arbeten kommer att försvinna. Med de möjligheter som digitaliseringen ger till utlokalisering utomlands är jag övertygad om att fler jobb än så kommer att försvinna. Det är därför mycket förvånande att det inte tas större hänsyn till de dynamiska effekter på sysselsättningen som kommer att bli fallet av utredningens förslag. Inte minst mot bakgrund av att regeringen har satt upp ett mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Copenhagen Economics har räknat på förslagets effekter på sysselsättning och kommit fram att det sannolikt handlar om att 7 200 arbeten försvinner ‑ enbart inom banksektorn. Till det kommer även att efterfrågan på kringtjänster minskar, exempelvis IT-konsulter.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18.

Höjd skatt i flera led
Momsbefrielse för finansiella tjänster gäller inom hela EU. Det nya förslaget är tänkt att likna uttaget av moms, men det finns en avgörande skillnad mellan en finansiell verksamhetsskatt och mervärdesskatt. Den finansiella verksamhetsskatten kan inte dras av för skatt som tas ut i tidigare led. Det innebär att skatten ackumuleras för varje led i produktions- och distributionskedjan som övervältras på försäkringsbolaget. I praktiken blir därför den finansiella verksamhetsskatten en extra bolagsskatt för företag som omsätter finansiella tjänster. 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410