Logotype for print

Försäkringsbranschen enig om branschstandard för koldioxidredovisning

2016-06-02

För att visa hur stora utsläpp av växthusgaser som försäkringsbolagens investeringar ger upphov till har försäkringsbranschen idag enats om en gemensam branschstandard för redovisning av koldioxidavtryck.

Försäkringsbolagen ser redan effekterna av klimatförändringarna genom att de klimatrelaterade skadorna i samhället ökar. Försäkringsbranschen arbetar brett med klimatfrågan, bland annat genom att bidra till lägre växthusgasutsläpp och genom att arbeta aktivt för att klimatanpassa Sverige.

Svensk Försäkrings styrelse har idag beslutat om en gemensam rekommendation för hur försäkringsföretagen ska beräkna och redovisa koldioxidavtrycket i sina investeringsportföljer. I koldioxidavtrycket ingår sju växthusgaser, men de mäts i termer av koldioxid.

— Genom att mäta och publicera investeringsportföljens koldioxidavtryck vill försäkringsföretagen öka trycket på de bolag de investerar i för att de ska minska sina växthusgasutsläpp, säger Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

Försäkringsbolagens branschrekommendation följer till stora delar AP-fondernas modell för att redovisa koldioxidavtryck. För att underlätta för konsumenter används ett, istället för tre, nyckeltal. Det mått som har valts är koldioxidavtryck i förhållande till portföljföretagens intäkter. Det mäter hur koldioxideffektiva företagen i försäkringsföretagens aktieportföljer är.

— Detta ska ses som ett första steg när det gäller att belysa koldioxidavtrycket i försäkringsföretagens investeringar och öka jämförbarheten. Det finns fortfarande en del mätproblem med den här typen av redovisning men vi hoppas att detta ska kunna förbättras med tiden. Många av våra medlemsföretag redovisar redan sina koldioxidavtryck och det underlättar om detta görs på enhetligt sätt, säger Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

Rekommendationen träder i kraft den 31 december 2016. Den första redovisningen baseras på försäkringsföretagens innehav den 31 december 2016.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410