Logotype for print

Privata sjukvårdsförsäkringar ökar stadigt

2015-02-19

Vid årsskiftet hade 622 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De senaste fem åren har antalet sjukvårdsförsäkringar ökat med 54 procent. Det visar statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag.

Antalet personer med en privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring fortsätter att öka. Runt 50 000 sjukvårdsförsäkringar har nytecknats under 2014. Fjärde kvartalet 2014 uppgick antalet till 622 000. Premieinkomsten uppgick 2014 till drygt 2,5 miljarder kronor.

Sedan år 2000 har antalet sjukvårdsförsäkringar sexdubblats och ökat med i genomsnitt 14 procent per år.

— Både arbetsgivare och privatpersoner visar ett stort intresse för privata sjukvårdsförsäkringar, säger Kristina Ström Olsson, ansvarig för välfärdsfrågor på Svensk Försäkring.

73 procent av alla sjukvårdsförsäkringar betalas av arbetsgivare. Det är också denna kategori som fortsätter att öka mest. Av antalet sysselsatta i åldern 15-74 år har i dag var tionde en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Sjukvårdsförsäkringen kan även tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring.

— Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare men den anställde betalar då själv premien. Det blir allt vanligare att fackförbund inom olika yrkesområden och andra organisationer erbjuder en sådan försäkring till sina medlemmar.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Den ger snabbt tillgång till vård och vårdinformation vid sjukdom eller efter en skada.

Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av vårdgivare som ger den vård som ingår i försäkringen.


I regel omfattar försäkringen sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och rehabilitering.Akut vård ingår däremot inte.

Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården. All sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410