Logotype for print

Premierna till privata pensionsförsäkringar minskar

2015-08-24

Inbetalningarna till privata pensionsförsäkringar har minskat med 44 procent första halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2014 på grund av förändringarna i avdragsrätten. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik.

De inbetalda premierna till privata pensionsförsäkringar under första halvåret 2015 uppgick till 2,1 miljarder kronor. Detta är en minskning jämfört med första halvåret 2014 på 44 procent.

Från och med 2015 är den maximala avdragsrätten för privat pensionssparande 1 800 kr/år jämfört med 12 000 kronor 2014. Från och med 2016 försvinner avdragsrätten för privat pensionssparande helt med undantag för enskilda näringsidkare och anställda som helt saknar pensionsrätt i sin anställning.

- De ändrade reglerna för avdragsrätt fastställdes väldigt sent under 2014. Det finns risk för att många sparare kommer att betala in mer till sina privata pensionsförsäkringar än vad avdragsrätten medger. Tyvärr kan vi inte dra några slutsatser om hur många som drabbas utifrån vår statistik då den visar totala premieintäkter och inte är uppdelad på enskilda försäkringar, säger Eva Erlandsson, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Premierna till kapitalförsäkringar har visat en uppåtgående trend sedan 2012. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick de till 84,6 miljarder kronor jämfört med 58,2 miljarder kronor under den föregående perioden.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410