Logotype for print

Nytt jämförpris för livförsäkringssparande

2015-06-10

Varje konsument bör ha möjlighet att genom en räknesnurra få fram ett individuellt jämförpris för livförsäkrings­sparande. Jämförpriset ska göra det enklare att jämföra avgifter och kostnader mellan olika livförsäkringar. Det beslutade Svensk Försäkrings styrelse i dag.

I dag finns Norman-beloppet för prisjämförelser på fondområdet. Det finns även ett tydligt konsumentintresse att kunna jämföra priset för livförsäkringssparande. En oberoende expertgrupp har på uppdrag av Svensk Försäkring utrett frågan. Utifrån gruppens slutsatser föreslår Svensk Försäkring en modell för ett så kallat jämförpris för livförsäkringsparande.

— Svensk Försäkring vill bidra till ett rättvisande jämförpris för livförsäkrings-sparande. Vi föreslår därför att det tas fram en räknesnurra som gör det möjligt för konsumenten att göra en individuell beräkning av priset för olika försäkringar, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Jämförpriset bör presenteras tillsammans med annan viktig information, så att konsumenten får en fullständig bild av försäkringen. Räknesnurran och informationen behöver därför samordnas och presenteras på ett lämpligt sätt.

— Svensk Försäkring föreslår att Konsumenternas Försäkringsbyråtar fram räknesnurran och presenterar den på sin hemsida tillsammans med övrig information om försäkringarna. Försäkringsföretagen åtar sig att bidra med nödvändiga uppgifter till Konsumenternas Försäkringsbyrå och se till att räknesnurran används och sprids.

Efter ytterligare konsumenttester beslutade styrelsen också vissa mindre justeringar av den rekommendation om flyttblad för pensionsförsäkringar som tidigare tagits fram. Syftet med flyttbladen är att det ska bli lätt att jämföra villkor och avgifter för en konsument som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

— Konsumenttesterna visade glädjande nog att flyttbladen fyller sin funktion att göra det enkelt att jämföra olika privata pensionsförsäkringar vid flytt. Flyttbladen och det nya jämförpriset skapar tillsammans tydliga och enkla standarder både vid flytt av pensionsförsäkringar och vid köp av olika typer av livförsäkringssparande.

Det närmare arbetet med att ta fram räknesnurran tar nu vid. Rekommendationen om flyttblad träder i kraft den 1 januari 2016.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410