Logotype for print

Ny kommunrankning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige

2015-05-06

Kristianstad är bäst på klimatanpassning i Sverige. Tvåa kommer Botkyrka tätt följd av Göteborg och Växjö på delad tredjeplats. De flesta kommunerna, 96 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar.

– Generellt behövs det en bättre beredskap hos många kommuner. Redan i dag ser vi klimateffekter som kommunerna behöver hantera och här behövs en samverkan mellan samhällets olika aktörer, säger Susanna Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen visar att det är stor variation i hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner. Kustkommuner har också i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

– Under 2014 uppskattades de naturrelaterade skadorna kosta 1,6 miljarder kronor. Det är bara en bråkdel av den kostnad Sverige står inför om vi inte rustar för ett extremare väder. Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarhet och risker för klimatrelaterade skador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Även om de flesta kommunerna i Sverige på något sätt jobbar med klimatanpassning finns det fortfarande brister inom vissa områden. Exempelvis har bara hälften av kommunerna analyserat tidigare extrema väderhändelser och tittat på hur de skulle kunna påverkas av framtida klimatförändringar.

– Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att implementera klimatanpassningsarbetet och för att genomföra konkreta åtgärder. I många kommuner saknas en politisk förankring. Det kan försvåra att frågan drivs framåt, säger Susanna Roth.

Kristianstad har fått högst poäng bland de stora kommunerna, följt av Botkyrka samt Göteborg och Växjö. Leksand har fått högst poäng bland de mellanstora kommunerna följt av Lomma,Trelleborg och Danderyd. Av de små kommunerna har Aneby kommun presterat bäst med 19 poäng vilket ger totalplaceringen 21 i undersökningen. Därefter följer Lessebo, Mellerud och Nordanstig bland de små kommunerna.

För mer information kontakta:

Sara Malmheden, pressansvarig IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 08-598 563 10, sara.malmheden@ivl.se
Anna Rudérus, pressansvarig Svensk Försäkring, tel. 070-534 85 18, anna.ruderus@insurancesweden.se

Fakta om undersökningen                                                                        

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har i en enkätundersökning frågat samtliga kommuner i Sverige hur de arbetar med att förebygga skador relaterade till ett förändrat klimat. Enkäten besvarades av 165 kommuner. Syftet med kommunrankningen är att få fler kommuner att arbeta strategiskt med klimatanpassning. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning.

I rankningen har kommunernas svar i enkätundersökningen poängsatts och summerats. Maxpoäng i rankningen är 33 poäng. Hur frågorna har poängsatts och alla kommuners poäng beskrivs i rapporten.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410