Logotype for print

Många och dyra naturskador under 2014

2015-02-04

Kraftiga regn med efterföljande översvämningar och den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Flera extrema väderhändelser ledde till att ovanligt många naturskador anmäldes till försäkringsbolagen förra året. Det är främst översvämningsskador som har ökat kraftigt.

2014 blev ett rekordvarmt år med flera extrema väderhändelser. Under året anmäldes närmare 31 000 naturskador till försäkringsbolagen och kostnaderna förväntas uppgå till runt 1,6 miljarder kronor

Översvämningar förekom på många platser i landet. Totalt anmäldes cirka 24 000 översvämningsskador, med kostnader på drygt en miljard kronor, till försäkringsbolagen.

— Vi såg en kraftig ökning av översvämningsskador under 2014. Både antalet skador och kostnaderna var ungefär sex gånger högre än de två föregående åren. Under 2014 låg naturrelaterade översvämningar bakom 25 procent av alla anmälda vattenskador. De brukar normalt svara för 4–8 procent av vattenskadorna, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Den våldsamma skogsbranden i Västmanland drabbade ett stort område. Trots detta blev det relativt få försäkringsskador, knappt 400 stycken. Sammanlagt beräknas skogsbranden kosta försäkringsbolagen cirka 400 miljoner kronor.

— Branden drabbade enskilda hårt och krävde stora resurser från samhället. Men vi kan nu konstatera att sammantaget blev försäkringsskadorna inte fullt så omfattande som vi först befarade, bland annat till följd av att den faktiska volymen skadad skog blev lägre än vad de preliminära skattningarna visade.

Tidigare år är det främst stormar som har orsakat stora naturskador. Det mest dramatiska året var 2005 då stormen Gudrun gav över 90 000 skador och orsakade kostnader för försäkringsbolagen på 3,8 miljarder kronor. Stormarna Simone, Sven, Hilde och Ivar på hösten 2013 orsakade drygt 30 000 försäkringsskador till en kostnad av 770 miljoner kronor.Under 2014 anmäldes drygt 6000 stormskador till försäkringsbolagen till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor. I början av 2015 slog stormen Egon till. Egon orsakade uppskattningsvis 3500 försäkringsskador och kostnaderna beräknas uppgå till drygt 90 miljoner kronor.

Vattenskador orsakade av naturskador

År Antal Kostnad, miljoner kr
2014 24 000 1 046
2013  3500 180
2012  3600 174
2011  6800 312

* Uppgifterna för 2014  är preliminära och avser anmälda skador och beräknade kostnader.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410