Logotype for print

Få polisanmälda försäkringsbedrägerier leder till åtal

2015-02-10

Trots att försäkringsbolagen enbart polisanmäler väl styrkta fall så leder endast en fjärdedel av polisanmälningarna till åtal. Samtidigt blir allmänheten allt mindre förlåtande till försäkringsbedrägerier. Det visar en rapport om försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerar idag.

Under 2014 utredde skadeförsäkringsbolagen närmare 7000 misstänkta försäkringsbedrägerier och oklara försäkringsfall. Försäkringsbolagen avslöjade bedrägerier till ett värde av 418 miljoner kronor. Totalt polisanmäldes 355 försäkringsbedrägerier, vilket är en ökning jämfört med 2013 då 328 bedrägerier polisanmäldes. Av 355 polisanmälningar kom 286 från försäkringsbolagen. Trots att försäkringsbolagen enbart polisanmäler väl styrkta fall och där det alltid finns en identifierad misstänkt gärningsman är det enbart en fjärdedel av polisanmälningarna som leder till åtal.

- Det är ett problem att så många polisanmälda försäkringsbedrägerier läggs ner. Av den orsaken polisanmäler försäkringsbolagen endast en liten andel av de bedrägerier som faktiskt upptäcks, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

För att utreda varför så få polisanmälningar går vidare till åtal har försäkringsbranschen tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) påbörjat en studie som tar sikte på den urvalsprocess som sker genom hela kontroll- och rättskedjan.

De totala kostnaderna för försäkringsbedrägerier beräknas varje år uppgå till 2,5- 5 miljarder kronor.

- Det är viktigt att bekämpa försäkringsbedrägerier så att inte de ärliga försäkringstagarna ska behöva drabbas genom högre premier, säger Mats Galvenius.

Rapporten visar även att allmänhetens attityd till försäkringsbedrägerier har blivit mindre förlåtande. 44 procent kan tänka sig att anmäla en person som har begått ett försäkringsbedrägeri, vilket kan jämföras med 40 procent av de som tillfrågades under 2013.

Presskontakt: Åsa Sönnerby, Larmtjänst, 08-522 784 39.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410