Logotype for print

Ersättningskollen är Årets innovation i Insurance Awards 2015

2015-04-23

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som årets innovation i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året.

Motivering från juryn: 
"Webbtjänsten Ersättningskollen är ett offentligt-privat samarbete. Användarna av tjänsten får på ett enkelt och pedagogiskt sätt reda på hur privatekonomin påverkas om de blir långvarigt sjuka, råkar ut för ett olycksfall eller en arbetsskada. Ersättningskollen minskar kunskapsglapp och ökar människors trygghet om det oförutsedda skulle hända."

-­ Det är mycket glädjande att Ersättningskollen får priset som Årets innovation. Ersättningskollen ger konsumenter enkel information om komplicerade försäkringar. På så vis bidrar Ersättningskollen till att fler konsumenter kan känna sig nöjda och trygga, vilket är något vi på Svensk Försäkring arbetar för, säger Anette Grundström, kommunikationschef på Svensk Försäkring.

Ersättningskollen är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över ditt försäkringsskydd om du skulle bli långvarigt sjuk eller råka ut för en arbetsskada. Tjänsten är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring och lanserades den 18 mars 2014

Ersättningskollen har besökts av närmare 310 000 sedan lanseringen.


Ersättningskollen http://ersattningskollen.se/

Presskontakt

Försäkringskassan: 010-116 98 88
Svensk Försäkring: 08-522 78 503
AFA Försäkring 08‑696 48 16

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410