Logotype for print

Stormar kostade närmare en miljard kronor

2014-03-27

Höstens fyra kraftiga stormar orsakade skador på hus, bilar och annan egendom för nära en miljard kronor. Försäkringsbolagen har hittills till Svensk Försäkring rapporterat in 28 418 anmälda skador och kostnader på 937 miljoner kronor.

Stormarna Simone, Sven, Hilde och Ivar avlöste varandra under hösten. Det är ovanligt med så många stormar under samma höst. Den största stormen Simone, som drabbade nordvästra Europa i oktober 2013, orsakade 13 196 skador i Sverige till en kostnad på 428 miljoner kronor. Även stormen Sven som den 5-6 december rörde sig i en bana från Värmland ner över södra delarna av Sverige förde med sig många skador, 8 314 stycken och kostnader på 264 miljoner kronor.

- Medan Simone och Sven främst drabbade Sydsverige vållade stormarna Hilde och Ivar skador i Norrland. Dessa stormar orsakade en hel del skogsskador. Först nu kan vi redovisa en sammanställning för stormen Ivar eftersom skogsskador tar längre tid att analysera och värdera, säger Staffan Moberg på Svensk  Försäkring.

I jämförelse med Danmark har dock de svenska försäkringstagarna varit förskonade. Stormarna Simone och Sven, som i Danmark heter Allan och Bodil, orsakade skadekostnader på 4,2 miljarder danska kronor.

Sammantaget har stormarna under hösten 2013 kostat lika mycket som den stora stormen Anatol
år 1999. Den i särklass mest förödande stormen är Gudrun som år 2005 orsakade 90 000 skador och kostnader på 4 miljarder kronor

- Höstens alla stormar innebär höga skadeutbetalningar. Det blir kännbart för försäkringsbolagen, säger Staffan Moberg.

  Storm
 
 År
 
 Antal
 
Kostnad miljoner kronor 

Anatol 

1999

22 365 

970

Gudrun

2005

90 220

3 965

Per 

2007

16 334

551

Simone

2013

13 196

428

Hilde

2013

1 794

59

Sven 

2013

8 314

264

Ivar 

2013

5 114

186

 

 Presskontakt: Anette Grundström, 522 785 03.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410