Logotype for print

Stärkt försäkringstagarskydd genom branschinitiativ

2014-10-09

Försäkringsbranschen har idag enats om skärpta regler som stärker konsumentskyddet. Det handlar om slopad provision till skadeförsäkrings­förmedlare, förköpsinformation till försäkringstagare och gemensamma begrepp i pensionsinformationen.

— Konsumentskydd är viktigt för försäkringsbranschen. Det handlar ju om försäk­rings­företagens kunder. Kunderna ska förstå vilka försäkringar de köper och känna sig trygga med sina val, säger Christina Lindenius, vd för branschorganisationen Svensk Försäkring.

För att underlätta för konsumenterna finns redan verktyg som webbsajterna Min Pension och Ersättningskollen. Självreglering i form av rekommendationer till försäkringsföretagen är ett effektivt sätt att stärka konsumentskyddet.  I dag antog Svensk Försäkrings styrelse flera sådana rekommendationer.

Rådgivning och försäljning av försäkringar sker på olika sätt, genom försäkrings­företagens egna anställda eller genom olika slags förmedlare. För att minska risken för intressekonflikter mellan förmedlare och kunder och för att stärka kundernas ställning uppdaterar nu Svensk Försäkring rekommendationen om att provision inte ska betalas vid oberoende förmedling av skadeförsäkring. Oberoende försäkrings­förmed­lare arbetar för kundens räkning utan anknytning till ett eller flera försäkringsföretag.

Försäkringsbranschen har idag också enats om att skärpa kraven för den informa­tion som kunden har rätt till före köpet av försäkring. De nya kraven innebär bland annat att informationen ska vara lätt att hitta, och därmed lättare för kunden att jämföra olika försäkringar. Rubriken Förköpsinformation ska alltid användas. På så sätt blir förköpsinformationen också sökbar på webben. Viktiga begränsningar i försäkringsskyddet ska särskilt framhållas.

För att förbättra pensionsinformationen har Svensk Försäkring tillsammans med Pensionsmyndigheten varit drivande i arbetet med att ta fram en svensk standard för pensionstermer. Den finns att hämta hos SIS, Swedish Standards Institute. En ordlista med pensionstermer för konsumenter kommer också att publiceras.

Dessutom pågår ett omfattande arbete med att ta fram en branschstandard för tydlig och jämförbar information till kunderna om värdet av det kapital som får flyttas och om de avgifter som tas ut.

— Vår utgångspunkt är att branschgemensamma regler är ett gott stöd och komplement till lagar och myndighetsföreskrifter. Självreglering kan snabbt anpassas till ändrade förhållanden och kan vara mer detaljerad än lagregler.  För försäkringsföretagen handlar det i grund och botten om kundernas faktiska behov och önskemål om information, säger Christina Lindenius.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410