Logotype for print

Slopad byggfelsförsäkring försämrar konsumentskyddet

2014-04-08

Regeringens förslag om att slopa lagen om byggfelsförsäkringen och att införa en ny lag om färdigställandeskydd är bristfälligt. Det riskerar att drabba enskilda konsumenter som själva kan få betala för dyra byggfel.

Den nuvarande byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som syftar till att ersätta skador på nyproducerade fastigheter i upp till tio år efter färdigställande. Ansvaret för att åtgärda byggfelet ligger i första hand på den entreprenör som orsakat felet. Försäkringen träder in endast om entreprenören inte finns kvar eller är oförmögen att betala, vilket är relativt vanligt.

I regel uppdagas skadorna när fastigheten ska säljas och en ny besiktning av fastigheten sker. Den befintliga byggfelsförsäkringen har trots vissa brister haft stor betydelse för drabbade konsumenter.  Under de tre senaste åren har i snitt 220 familjer per år utnyttjat försäkringen och genomsnittsskadan uppgår till 150 000 kronor. Under 2013 betalades en miljon kronor i veckan ut från försäkringen.

-  I hela Europa pågår arbete för att förbättra konsumentskyddet genom att införa olika former av byggfelsförsäkringar. Att helt slopa byggfelsförsäkringen i Sverige kan få förödande konsekvenser när villaägare upptäcker att de själva måste betala för dyra byggfel, konstaterar Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Regeringen väljer att behålla det så kallade färdigställandeskyddet och göra en särskild lag av detta. För att bevilja bygglov ska byggnadsnämnden enligt förslaget kontrollera att det finns ett färdigställande­skydd. Det förutsätter att det rör sig om totalentreprenad, dvs att en enda entreprenör har ansvar för hela byggprocessen. När det gäller små fastigheter är det vanligt att flera entreprenörer tar ansvar för olika delar av bygget. Regeringen borde tydliggöra hur lagen ska kunna fungera i praktiken. 

Svensk Försäkring är också tveksam till om det föreslagna försäkringsbeloppet på tio procent av det avtalade priset kommer att räcka för att färdigställa vad en entreprenör inte har gjort klart. Ett sådant försäkringsbelopp utgår från att det rör sig om totalentreprenad för hela fastigheten men är otillräcklig om det handlar om ett begränsat arbete. Konsumenten riskerar att få betala för ytterligare kostnader.

-  Regeringens ambitioner att minska byggkostnaden riskerar leda till att konsumenter får betala dyrt för entreprenörernas misstag. Om regeringen menar allvar med konsumentskydd bör i stället en ny och mer konsumentanpassad byggfelsförsäkring och en genomtänkt lag om färdigställandeskydd införas.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.
Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410