Logotype for print

Psykologi förklarar utmaningarna med pension

2014-07-08

Med hjälp av beteendeekonomi går det att göra enkel pensionsinformation som väcker nyfikenhet. Det visar en ny rapport som Psykologifabriken tagit fram på uppdrag av Svensk Försäkring och Min Pension.

Psykolog Jonas Hjalmar Blom och psykologkandidat Niklas Laninge har granskat dagens pensionsinformation ur en beteendeekonomisk vinkel. Resultatet från studien presenteras i rapporten ”Pensionsinformation på psykologernas vis – bortom orange ångest och otydliga pensionsbesked”.

– Det är viktigt att konsumenten får information som de kan och vill ta till sig. Denna rapport är ett steg på vägen mot att uppfylla det målet, säger Eva Erlandsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

Rapporten beskriver tre faktorer som gör det svårt att ta till sig information om pension:

Tid – vi styrs av belöningar som ligger nära i tiden,

Enkelhet – vi har varken tid eller ork för budskap vi inte förstår,

Relevans – vi behöver hjälp att förstå belopp.

Genom att medvetet arbeta med de tre aspekterna kan intresse för pensioner skapas. I rapporten ger psykologerna förslag på hur morgondagens pensionsinformation kan utformas.

– Vi försöker driva utvecklingen av pensionsinformation för att individen ska kunna fatta informerade och väl medvetna beslut om sin framtida pension. Både vi och andra aktörer i pensionsbranschen kan dra stora lärdomar från rapporten i utformningen av framtida pensionsinformation, säger Anders Lundström, vd på Min Pension.

Rapportens struktur är enkel och tar upp de viktigaste delarna av beteendeekonomi. För den som vill veta mer finns hänvisningar till fördjupning.

– Arbetet med rapporten har framförallt lärt mig att man, med rätt små medel, kan göra pensionsinformation både enklare och mer engagerande. Det finns 40 år av beteendeekonomisk forskning som bara väntar på att få bli använt för just detta syfte. Jag förstår inte vad branschen väntar på, säger Niklas Laninge.


För mer information kontakta

Anna Rudérus, pressansvarig Svensk Försäkring, 08-522 785 18
Anders Lundström, vd Min Pension, 08-522 785 44
Maria Eklund, pressansvarig Min Pension, 08-522 785 42


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410