Logotype for print

Privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka

2014-02-20

Vid årsskiftet hade 573 000 personer en sjukvårdsförsäkring. De senaste fem åren har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat med 67 procent. Det är framförallt arbetsgivare som tecknar sjukvårdsförsäkringar för sina anställda men fler personer väljer nu att på egen hand teckna en försäkring.

Under 2013 ökade antalet sjukvårdsförsäkringar med fler än 50 000 personer och uppgick vid årsskiftet till 573 000. Det motsvarar en ökning på närmare tio procent, vilket är något högre än för 2012 då motsvarande siffra var åtta procent. Antalet sjukvårdsförsäkringar har under året ökat inom alla kategorier, dvs. individuell försäkring, gruppförsäkring och försäkring tecknad via arbetsgivaren.

-  Omkring 12 procent av de yrkesverksamma har nu en privat sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkringen tecknas i de flesta fallen av arbetsgivare och fungerar som en löneförmån för de anställda, säger Kristina Ström Olsson på Svensk Försäkring.

Försäkringen täcker bland annat sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och vård och fungerar som ett komplement till den offentliga sjukvården. Med en privat sjukvårdsförsäkring kan till exempel långa väntetider för vård och behandling undvikas. Den försäkrade får snabbt information och hjälp, vilket underlättar individens tillfrisknande och möjlighet till återgång i arbete.

År 2013 betalades tre fjärdedelar av alla försäkringar av en arbetsgivare antingen som en del i ett paket av försäkringsprodukter eller som en separat försäkring. Försäkringen kan även tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare men den anställde betalar själv premiekostnaden.

-  På senare tid har andelen som själva betalar för sin försäkring ökat. En förklaring kan vara att man inte upplever att den offentligt finansierade vården uppfyller ens förväntningar.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410