Logotype for print

Olyckligt slopa avdragsrätten för privat pensionssparande

2014-02-20

Behovet av privat individuellt pensionssparande är större än någonsin. Det är därför mycket
olyckligt att regeringen väljer att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande. I resten av Europa går utvecklingen i motsatt riktning.

Regeringen föreslår i dag att avdragsrätten för privatpensionssparande slopas. Förslaget
innebär att avdraget sänks från 1 000 kr per månad till 200 kr per månad från
och med 2015 för att sedan tas bort helt 2016. När reformen är helt genomförd
väntas det ge en ökad skatteintäkt på 4,6 miljarder kr per år åt staten.

 – Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att slopa avdragsrätten för privat
pensionssparande utan att någon närmare analys av behovet av privat
pensionssparande har gjorts. Inom EU och i resten av Europa pågår arbeten i
rakt motsatt riktning för att säkra att individer får en tillräcklig pension,
säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

En person född 1970, som går i pension vid 65 års ålder beräknas endast få omkring
45 procent av sin slutlön enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar. Med
tanke på att andelen som omfattas av kollektivavtal minskar är behovet av
privat individuellt pensionssparande dessutom större än någonsin tidigare.

Liksom vid den senaste sänkningen av avdragsrätten, från 18 000 kr till
12 000 kr, som genomfördes i samband med slopandet av förmögenhetsskatten,
tycks även denna sänkning ha som främsta syfte att skapa ett utrymme i budgeten
för antingen ökade utgifter eller skattesänkningar på andra håll. Det handlar denna
gång om att skapa utrymme för kortsiktiga satsningar – oklart vilka.

– En slopad avdragsrätt skulle inte innebära att skatteinkomsterna ökar totalt sett.
Ett slopande innebär enbart att skatteinkomsterna ökar i nutid, men minskar i
framtiden när försörjningsbördan och belastningen på välfärdssystemen är högre.

Utifrån ett konsumentperspektiv fyller avdragsrätten en mycket stor roll. Forskning
visar att individer i allmänhet har ett kortsiktigt perspektiv på sitt
sparande. Det behövs därför någon form av incitament för att få folk att avstå
från konsumtion i nutid för att istället spara till sin framtida pension.  

 

Presskontakt: Anette Grundström, telefon 08-522 785 03

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410