Logotype for print

Olyckligt att begränsa avdragsrätten för privat pensionssparande

2014-05-06
 

Det är mycket olyckligt att regeringen väljer att avskaffa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att först göra en närmare analys av behovet av privat pensionssparande. Det skriver Svensk Försäkring idag i sitt remissvar till regeringen. Svensk Försäkring är även kritisk till förslaget om att slopa momsgrupper.

Drygt 2 miljoner personer begär idag avdrag för privat pensionssparande och drygt 85 procent av dessa gör avdrag med mer än 2 400 kronor. Det visar att ett stort antal individer ser ett behov av privat pensionssparande och att de är villiga att ta ett ansvar för sin framtida pension inom ramen för dagens ordning.

Förslaget är särskilt förvånande då det inom EU pågår arbeten i rakt motsatt riktning för att säkra att individer får en tillräcklig pension. Där diskuteras istället stimulanser till ökat sparande inom tjänstepension och privat pensionssparande.

— Regeringens förslag är inte tillräckligt utrett med tanke på konsekvenserna för medborgarna och för samhället. Vi efterlyser en utförlig analys av behovet av sparande. Därefter kan man diskutera hur pensionssparandet bäst kan utformas, säger Eva Erlandsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring är även kritisk till förslaget om slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt. Finansiella koncerner och företagsgrupper saknar idag den möjlighet som andra koncerner och företagsgrupper har för att effektivisera verksamheten genom centralisering av gemensamma funktioner och tjänster. Införandet av momsgrupper har gjort det möjligt för finansiella företag att skapa en kostnadseffektiv organisation.

— Slopandet av momsgrupper kan orsaka betydande effektivitetsförluster och rättslig osäkerhet. Det kan också leda till en försämrad internationell konkurrenssituation för svenska företag då de inte kan organisera sin verksamhet optimalt.Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410