Logotype for print

Ny styrelse för Svensk Försäkring

2014-05-14

Vid dagens årsmöte omvaldes Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef, till styrelseordförande i Svensk Försäkring. Till vice ordförande utsågs Sarah McPhee, SPP Liv.

Nya ledamöter i styrelsen är Peter Dahlgren, SEB Trygg Liv och Jonas Jonsson från Swedbank Försäkring.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är Sten Dunér, Länsförsäkringar, Jens Henriksson, Folksam, Torbjörn Magnusson, If, Johan Agerman, Trygg-Hansa, Staffan Grefbäck, Alecta, Johan Sidenmark, AMF, Britta Burreau, Nordea Liv & Pension, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Per Fornander, Moderna Försäkringar och Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410