Logotype for print

Ny expertgrupp för konsumentinformation

2014-06-12

Svensk Försäkring tillsätter en oberoende expertgrupp som ska ta fram konsumentanpassade nyckeltal för pensionssparande. Expertgruppen kommer att ledas av Gunnar Olsson, tidigare vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Många konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad en pensionsförsäkring är och vad de får i utbyte mot den premie som de betalar. Det upplevs vara svårt att jämföra, välja och utvärdera olika alternativ. Därför tillsätter Svensk Försäkring en oberoende expertgrupp som ska ta fram konsumentanpassade nyckeltal.

—  Det är centralt att konsumenterna får enkel och enhetlig information för att de ska kunna förstå och utvärdera de produkter de köper och känna sig nöjda och trygga i sina val. Konsumentanpassande nyckeltal är ett viktigt steg i den riktningen, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Nyckeltalen ska främst fokusera på avkastning, avgifter och kostnader, liksom de riskskydd som är knutna till en försäkring. Vid sidan av lämpliga nyckeltal ska expertgruppen även föreslå var dessa ska publiceras, till exempel i förköpsinformation, i de årliga värdebeskeden eller i bolagens årsredovisningar.

Expertgruppen kommer att ledas av Gunnar Olsson, tidigare vd på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Övriga deltagare är Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman och tidigare stf. konsumentombudsman, Richard Blom, aktuarie och Fredrik Nordström, ekonom. Patric Thomsson, jurist, kommer att vara sekreterare och expert i gruppen.

I uppdraget ingår att föra dialog med försäkringsbranschen, myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer. Expertgruppen ska även ta del av svenska och internationella erfarenheter och idéer som finns på området. Uppdraget ska vara slutfört senast i april 2015.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410