Logotype for print

När stormen kommer: Så gäller din försäkring

2014-12-12

Stormar kan orsaka många skador som kan leda till stora skadekostnader. Försäkringsbolagen ersätter i regel skador vid vindhastigheter över 21 m/sekund. Under 2013 betalade försäkringsbolagen ut 773 miljoner kronor i ersättning för stormskador.

Villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar ger i regel ersättning för skador som har uppkommit vid storm, om vindhastigheten är över 21 m/sekund. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar inte ersättas. Under en storm bör man skydda sig själv och stanna inne men dessförinnan bör man, om möjligt, vidta vissa åtgärder.

– Plocka bort lösa föremål på tomten som kan orsaka skada eller surra fast dessa. Tänk också på att risken för översvämningar ökar. Har man värdefulla föremål i en källare så bör man flytta på detta. Blåser tak sönder bör återställande eller skydd införskaffas snarast när stormen bedarrat. Fotografera gärna dina skador. Är man alltför oaktsam kan det påverka nivån på ersättningen, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Stormskador varierar stort mellan åren. Under 2013 inträffade ovanligt många stormar. Över 30 000 stormskador anmäldes under året till försäkringsbolagen som betalade ut ersättning på 773 miljoner kronor till försäkringstagare.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18


Stormskador 2000-2013


Total Antal skador Total kostnad


Miljoner kronor
2000 8703 270
2001 6328 177
2002 12095 287
2003 7075 190
2004 6968 169
2005 92822 3765
2006 9048 308
2007 24035 562
2008 10751 216
2009 7024 178
2010 16408 887
2011 23132 653
2012 5782 128
2013 30418 773

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410