Logotype for print

Kostnader för skogsbranden i Västmanland närmar sig en miljard

2014-09-02

Drygt 900 skador har hittills anmälts till försäkringsbolagen efter skogsbranden i Västmanland. I dagsläget uppskattar försäkringsbolagen att kostnaderna uppgår till 875 miljoner kronor. Men siffran väntas stiga.

Hittills har drygt 900 skador på skog, villor och övriga fastigheter samt motorfordon anmälts till försäkringsbolagen efter skogsbranden i Västmanland.

Preliminära uppgifter från fem skadeförsäkringsbolag visar att kostnaderna i dagsläget beräknas uppgå till 875 miljoner kronor.

— Det är fortfarande svårt att inventera skadorna. Eftersläckningsarbete pågår och vissa områden är fortfarande svåra att beträda. Det kommer därför att dröja innan vi har säkra uppgifter om omfattningen och de totala kostnaderna. Vi räknar med att kostnaderna kommer att stiga, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Skogsbranden i Västmanland är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid. Branden har drabbat enskilda personer hårt och krävt stora resurser från samhället.

— Extremt väder och naturolyckor kan som vi har sett den här sommaren få stora konsekvenser. En fungerande brandbevakning och resurser till effektivt räddningsarbete är nödvändiga om vi ska kunna minska och lindra framtida händelser.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410