Logotype for print

Kostnader för bränder ökar markant

2014-09-17

Under 2013 betalade försäkringsbolagen ut drygt 5,2 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder, vilket är den högsta försäkringskostnaden någonsin för bränder i Sverige. Kostnaderna har ökat med drygt 10 procent, eller nästan en halv miljard kronor, jämfört med 2012. Till detta kommer samhällets kostnader för räddningstjänst och efterarbete mm.

 — Antalet bränder per år varierar men under de senaste tio åren har bränderna minskat samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt. Det är en oroande utveckling som är mycket kännbar för försäkringsbolagen, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Även under 2014 väntas kostnaderna bli höga, inte minst efter den omfattande skogsbranden i Västmanland. Det är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid och har drabbat många hårt. Enbart försäkringsbolagens kostnader beräknas uppgå till runt en miljard kronor.

Det finns troligen flera olika förklaringar till varför brandkostnaderna ökar så dramatiskt. Svensk Försäkring avser att tillsammans med andra aktörer analysera orsakerna närmare.

 — Det är viktigt att försäkringsbranschen bildar sig en tydlig uppfattning om orsakerna till de stigande brandkostnaderna för att kunna föreslå lämpliga förebyggande åtgärder, säger Staffan Moberg.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410