Logotype for print

Försäkringsbranschen vill förhindra oseriösa byggentreprenörer i Skåne

2014-03-26

För att motverka oseriösa byggentreprenörer utökar Svensk Försäkring nu sitt samarbete med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier och Ekobrottsmyndigheten. I dag möts försäkringsbolag och byggentreprenörer i Malmö för att närmare diskutera projektet Vita arbeten i byggbranschen.

Efter att ha drivit ett framgångsrikt pilotprojekt i Kronobergs län under drygt ett år utvidgas nu projektet
till att även omfatta Skåne län. Ett informationsmöte hålls idag i Malmö för försäkringsbolag och entreprenörer inom byggsektorn.

Från och med våren 2014 kommer samtliga byggentreprenörer som anlitas av försäkringsföretagen i
Skåne att förhandsgranskas hos Skatteverket. Detta gäller såväl huvudentreprenörer som underentreprenörer.

 - Vi vill att endast seriösa entreprenörer ska anlitas för att åtgärda försäkringsskador. Det finns dessvärre en del oseriösa entreprenörer inom byggbranschen och även inslag av organiserad brottslighet. Försäkringsbranschen vill hjälpa till att sanera bort oärliga entreprenörer, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Projektet omfattar de försäkringsbolag som anlitar bygg- och saneringsentreprenörer för försäkringsskador som åtgärdas i Skåne län och liksom tidigare även i Kronobergs Län.

- Att nu vidga projektet till Skåne är en utmaning då projektet får en betydligt större omfattning. En särskild utmaning att hantera är det stora inslaget av utländska entreprenörer som arbetar
tillfälligt vilket bland annat försvårar kontroll av att skatter betalas korrekt, säger Staffan Moberg.

 

Presskontakt: Anette Grundström, telefon 08-522 785 03.

 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410