Logotype for print

Enkel ordlista ska hjälpa konsumenter att förstå sin pension

2014-10-24

För att underlätta för konsumenter att förstå sin pension har en enkel ordlista om pensionstermer tagits fram. Ordlistan går att ladda ner från www.sis.se från och med idag.

Svensk Försäkring rekommenderar sina medlemmar – merparten av de svenska pensionsbolagen - att använda ordlistan. Även Pensionsmyndigheten kommer att använda den.

Grunden för den enkla ordlistan är den gemensamma standard för termer och begrepp inom pensionsbranschen – Pensionstermer - som finns sedan våren 2014. Standarden togs fram inom ramen för Swedish Standards Institute, SIS. Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten har varit drivande i detta arbete.  

   – Vi vet att många konsumenter upplever att det är svårt att förstå information om pension. Vår förhoppning är att ordlistan verkligen kan vara ett användbart stöd för konsumenterna, säger Marie Hosinsky, ekonom på Svensk Försäkring och ordförande i SIS kommitté som har tagit fram ordlistan. 

Svensk Försäkrings styrelse tog den 9 oktober beslut om en bransch­rekommendation om att ordlistan ska användas som utgångspunkt av pensions­bolagen i såväl informationstexter till kunderna som i villkor. Rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2015.

  – Vår förhoppning är att de enhetliga termerna ska förenkla förståelsen av pensionsinformationen hos pensionssparare och pensionärer, säger Atosa Anvarizadeh, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten och vice ordförande i SIS kommitté för pensionstermer.

Deltagare i SIS kommittté är Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sveriges konsumenter, PTK, Collectum och Fora.

För mer information:
Marie Hosinsky, Svensk Försäkring, 0704-839 816, marie.hosinsky@insurancesweden.se
Atosa Anvarizadeh, Pensionsmyndigheten, 010- 454 22 16, atosa.anvarizadeh@pensionsmyndigheten.se

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410