Logotype for print

Torbjörn Magnusson ny vice ordförande i Insurance Europe

2013-02-06

Torbjörn Magnusson, koncernchef i If och styrelseledamot i Svensk Försäkring, har blivit vald till ny vice ordförande i Insurance Europe.

Torbjörn Magnusson blev idag vald till vice ordförande i den europeiska branschorganisationen Insurance Europe fram till 2016. Han har varit medlem i Insurance Europes Strategic Board sedan juni 2010. Torbjörn Magnusson har varit koncernchef i If sedan 2002 och blev då invald i Svensk Försäkrings styrelse. Han var styrelseordförande i Svensk Försäkring mellan 2006 och 2009. 

Insurance Europe har nationella branschorganisationer i 34 länder som medlemmar, däribland Svensk Försäkring. Medlemmarna representerar 95 procent av försäkringsmarknaden i Europa räknat till premieinkomst. Insurance Europe är en betydelsefull företrädare för den europeiska försäkringsbranschen gentemot bland annat EU-kommissionen och Europaparlamentet.

– De finansiella regelverken formas framförallt på EU-nivå och Svensk Försäkring arbetar aktivt via Insurance Europe för att påverka utformningen av lagstiftningen så att den blir så ändamålsenlig som möjligt, säger Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius. Svensk Försäkring kommer att stödja Torbjörn Magnusson i hans roll som vice ordförande i Insurance Europe.

Kontaktpersoner:
Anette Grundström, Svensk Försäkring, telefon 08-522 785 03 
Caroline Uliana, If, telefon 070-628 23 63


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410