Logotype for print

Svenska försäkringsbolag blir allt bättre på klimatarbete

2013-10-09

Nordiska försäkringsbolag har påtagligt förbättrat sitt klimatarbete och Sverige är bäst i klassen. Det visar en undersökning från CO2focus som har genomförts på uppdrag av de nordiska branschorganisationerna för försäkring.

CO2focus har för andra gången genomfört en undersökning om hur aktiva den nordiska skadeförsäkringsbranschen är i klimatarbetet. Rapporten visar att försäkringsbolagen i Sverige, Danmark och Norge har förbättrat sina positioner sedan förra undersökningen 2009. De svenska försäkringsbolagen uppvisar bäst resultat. Nio svenska skadeförsäkringsbolag, som tillsammans har en marknadsandel på 83 procent, har deltagit i undersökningen. De stora bolagen leder utvecklingen och de mindre är inte sena att haka på.

-  Rapporten visar att bolagens klimatarbete genomsyrar alla verksamhetsområden från riskanalyser, samarbete med andra aktörer, i villkor och skadereglering, i investeringar samt inom den egna organisationen, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Syftet med rapporten är att mäta hur mycket som görs inom olika områden men också att presentera goda exempel på befintliga åtgärder. Exempel på detta är försäkringsbolagens arbete med att utföra skadereparationer utifrån klimataspekter, att utveckla försäkringslösningar som tar hänsyn till att minska klimateffekterna och att företagen sätter mål för att minska egna utsläpp av klimatgaser.

Klimatförändringarna medför en ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor, vilket i sin tur orsakar skador på byggnader, vägar, eldistribution och dricksvatten. Redan idag ser försäkringsbolagen att antalet naturskador och främst översvämningsskador har ökat.

-  Det är inte bara traditionell industri som står för utsläpp. Alla sektorer bör hjälpa till att minska utsläppet av klimatgaserna. Det är viktigt att försäkringsbranschen själva tar en aktiv roll i klimatarbetet. Vi hoppas att detta även kan inspirera andra branscher till aktivt klimatarbete och till att mäta sin klimatpåverkan, säger Staffan Moberg.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410