Logotype for print

Stärkt konsumentnytta när pensionskunder får överblick över fullmakter

2013-12-03

Genom en ny webbaserad fullmaktstjänst kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. På det sättet blir det enklare för pensionsspararna och konsumentnyttan stärks.

Pensionskunder har hittills gett fullmakter på papper till sitt försäkringsbolag eller sin försäkringsförmedlare för hantering av sitt pensionssparande. Nu har Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten kommit överens om att etablera en webbaserad tjänst för hantering av elektroniska fullmakter inom pensions- och livförsäkringsområdet.

Fullmakts­tjänsten kommer att sättas upp under 2014 för att kunna gå i drift den 1 januari 2015. Både konsumenter och aktörer inom pensions- och livförsäkringsområdet kommer att kunna använda sig av fullmaktstjänsten. Fullmaktstjänsten kommer att levereras av ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt och till lika delar av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

– Syftet med en fullmaktstjänst på pensions- och livförsäkringsområdet är att underlätta och förenkla för konsumenterna. Konsumenterna ska på ett enkelt sätt få överblick över de fullmakter de ställt ut och hur länge fullmakterna gäller. De ska också kunna signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. En gemensam standardisering och digitalisering av fullmakter förväntas också innebära en effektivisering av försäkringsföretagens hantering av fullmakter, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. 

Pensionsmyndigheten deltar i E-delegationens arbete med att digitalisera tjänster för medborgarna. Etableringen av en fullmaktstjänst för försäkringsområdet är en del i denna e-infrastruktur som växer fram i samhället. Pensionsmyndigheten har deltagit i förarbetet med fullmaktstjänsten och går in med ett uppstartslån till aktiebolaget och kommer dessutom att verka som ordförande i bolaget de första åren. 

– För Pensionsmyndigheten är konsumentnyttan det viktigaste skälet till att medverka i arbetet, att det ska bli enklare och säkrare för pensionsspararna att få en ökad insyn och kontroll över sina fullmakter, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

– Försäkringsförmedlare agerar på kundens uppdrag, med fullmakten som grund för samarbetet. Det är därför av avgörande vikt att hanteringen är enkel, praktisk och säker. Då kan vi skapa kundnytta för framtiden, säger Charlotta Carlberg, vd på Svenska försäkringsförmedlares förening. 

Presskontakter:

Anna Rudérus, Svensk Försäkring, 070-534 85 18

Mattias Bengtsson Byström, Pensionsmyndigheten, 0736-27 53 83 

Charlotta Carlberg, Svenska försäkringsförmedlares förening, 076-140 95 36


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410