Logotype for print

Skyfall kostar miljarder i Norden

2013-06-27

Antalet naturskador och främst översvämningsskador har ökat markant i de nordiska länderna under senare år. För att kunna behålla dagens försäkringsskydd behövs bättre åtgärder för att hantera ökad nederbörd. Det visar en ny rapport från de nordiska branschorganisationerna inom försäkringsområdet.

Mellan 2009 och 2011 betalade svenska, danska och norska försäkringsbolag ut omkring 20 miljarder kronor i ersättning för olika typer av vattenskador. Extrema skyfall och översvämningar är i samtliga länder det största hotet när det gäller skador på fastigheter. En enskild händelse, som till exempel skyfallet i Köpenhamn år 2011 som kostade försäkringsbolagen 7 miljarder kronor, kan få stora konsekvenser. Fler skyfall av samma omfattning är att vänta. 

− I dag ingår ersättning för översvämningsskador i grundskyddet för alla fastighetsförsäkringar. Men om åtgärder inte vidtas och översvämningsskador blir allt vanligare i vissa fastigheter blir det svårt att erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för denna typ av skador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Rapporten visar att Danmark och Norge har kommit längre än Sverige i sitt anpassningsarbete. Flera initiativ har tagits och det finns ett utvecklat samarbete mellan regering, kommuner och försäkringsbransch.

− Sverige behöver arbeta mer med förebyggande åtgärder. Vi efterlyser en genomtänkt strategi för att anpassa samhället så att vi kan hantera ökad nederbörd och intensiva skyfall. Svensk Försäkring samarbetar gärna med regering, berörda myndigheter och kommuner kring en sådan strategi.

I rapporten konstateras även att det finns betydande skillnader i hur naturskador försäkras i de nordiska länderna men att det inte innebär några väsentliga skillnader i konsumentskyddet. Det finns därmed inte anledning att harmonisera EU-rätten, vilket är under diskussion.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

 


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410