Logotype for print

Ger informationskraven nöjda och trygga försäkringskunder?

2013-06-26

Reglerna för hur informationen från försäkringsföretagen till kunderna ska se ut är omfattande. Men vad kan kunderna ta till sig? Välkommen till Svensk Försäkrings konsumentseminarium i Almedalen.

Det finns idag en avsevärd mängd offentlig reglering om fullständig och korrekt information som försäkringsföretagen ska lämna till sina kunder – både före och efter köp. Många aktörer är inblandade i informationsgivningen.

Det ställer krav på att den enskilde konsumenten har intresse av att ta till sig informationen och kunskap om hur informationen ska tolkas och användas för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Med utgångspunkt i en ny rapport från Svensk Försäkring diskuteras hur konsumenter fattar finansiella beslut och hur konsumentinformation bäst bör utformas.

Tid: Tisdagen den 2 juli, klockan 11.15-12.15

Plats: Wisby Strand, lokal Viklau, Donnersgatan/Strandvägen, Visby

Medverkande:

Jessika Vilhelmsson (M), riksdagsledamot Civilutskottet
Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket
Gunnar Olsson, chef Konsumenternas Försäkringsbyrå
Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia
Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring
John Chrispinsson, moderator

Kontakt: Anette Grundström, kommunikationschef, Svensk Försäkring
070-280 27 73 eller anette.grundstrom@insurancesweden.se


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410