Logotype for print

Försäkringsbedrägerier är ett växande samhällsproblem

2013-04-19

Försäkringsbedrägerier kostar 2-4 miljarder kronor varje år och det drabbar ärliga försäkringskunder. Bedrägerier begås av enskilda individer men också i allt större utsträckning av kriminella nätverk. Det är en oroande utveckling som försäkringsbranschen vill motverka.

Kriminella nätverk begår i allt större utsträckning försäkringsbedrägerier. Nyligen upptäcktes en bedrägerihärva där ett kriminellt nätverk kunde kopplas till över 200 arrangerade trafikolyckor. I Storbritannien har vi sett en förskräckande utveckling där arrangerade trafikolyckor har blivit ett samhällsproblem som även medfört att oskyldiga personer skadats eller dödats.

-  Detta är ett växande samhällsproblem och en utveckling vi måste motverka, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mer än 40 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i uppskattningsvis 1,5 miljoner skadeärenden. Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om kriminella nätverk eller enskilda individer missbrukar systemet för egen vinning.

En attitydundersökning som Svensk Försäkring nyligen genomfört visar att cirka 10 procent av allmänheten kan tänka sig att begå ett försäkringsbedrägeri i någon form. Studier visar att kostnaden för försäkringsbedrägerier uppgår till 2-4 miljarder kronor årligen. Det betyder att varje hushåll i genomsnitt betalar närmare en tusenlapp om året för att finansiera bedragarna. 

Försäkringsbranschen genomför nu flera åtgärder för att bekämpa bedrägerier. Men det krävs också att rättsväsendet ingriper mot åtminstone uppenbara och storskaliga bedrägerier. Så är dessvärre inte fallet idag. För att framgångsrikt kunna bekämpa bedrägerier behövs även en bättre samverkan med polis och andra berörda myndigheter, särskilt i kampen mot den organiserade brottsligheten.

-  Om vi kan motverka bedrägerier och organiserad brottslighet kan försäkringspremierna hållas nere till glädje för alla försäkringskunder. Men framför allt skulle vi få ett tryggare samhälle för oss alla.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410