Logotype for print

Fler ska nås av information om hela sin pension

2013-09-17

Pensionsportalen Minpension.se kommer att vara den centrala plattformen i Pensionsmyndighetens satsning Prognos till alla. Syftet med satsningen är att fler ska få helhetsinformation om sitt sparande och kunna göra en prognos om sin framtida pension.

Prognos till alla är en satsning som har utarbetats av Pensionsmyndigheten i dialog med Svensk Försäkring och dotterbolaget Min Pension. Syftet är att så många som möjligt ska få helhetsinformation om sitt sparande och kunna göra en prognos om sin framtida pension.

– Det är viktigt att så många som möjligt vet vad de kan förvänta sig i pension och, om det behövs, vidta åtgärder i tid för att påverka pensions storlek. Många tycker samtidigt det är svårt att få en helhetsbild av sin framtida pension. Försäkrings­branschen arbetar därför tillsammans med staten för att kunna ge så god pensionsinformation som möjligt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring och styrelseordförande för Min Pension. 

Minpension.se är en oberoende pensionsportal som drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen för att ge individen enkel och lättillgänglig helhetsinformation om sin pension. Förutom direkt inloggning till Minpension.se nås tjänsten idag via de flesta större försäkringsbolags och internetbankers hemsidor. Portalen nås även via Pensionsmyndighetens hemsida. Tjänsten har idag ca 1,9 miljoner användare.

Satsningen Prognos till alla kommer att innebära att fler personer uppmärksammas på sin pensionssituation i flera kanaler såsom webb, telefon och servicekontor. Minpension.se kommer att vara plattformen för denna satsning och antalet registrerade användare förväntas öka stort.

– Efter att ha haft ett huvudsakligt fokus på att få in pensionsinformation kommer vi i allt större grad fokusera på att öka användandet av Minpension.se och göra informationen mer lättillgänglig för individen. Även om vi redan nu har många användare finns stor potential att nå flera. Målet är att mer än fördubbla antalet användare fram till 2017, säger Anders Lundström, vd på Min Pension

Presskontakt: Anette Grundström, telefon 08-522 785 03.

Anders Lundström, Min Pension, telefon 08-522 785 44.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410