Logotype for print

En fungerande brandvarnare viktig inför stundande helger

2013-11-29

En fungerande brandvarnare kan göra skillnad. Under 2012 betalade försäkringsföretagen ut närmare 4,7 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder. Antalet bränder varierar mellan åren men sett över en 10-årsperiod har antalet bränder minskat medan de totala kostnaderna för bränderna har ökat.

En brand kan innebära fara för liv, förlust av personliga ägodelar och leda till ekonomisk katastrof för både privatpersoner och företag. Det är stora ekonomiska värden som står på spel. Bränder står för en fjärdedel av kostnaden för vad försäkringsbolagen ersätter i villahemförsäkringar och för en tredjedel när det gäller fritidshus.

Under 2012 betalade försäkringsbolagen ut närmare 4,7 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder. Antalet bränder per år varierar men under en 10-årsperiod har antalet bränder minskat medan de totala kostnaderna för bränderna har ökat, sannolikt på grund av högre pris på fastigheter, högre kostnader för återuppbyggnad och mer värdefullt lösöre.

De vanligaste brandorsakerna är åsknedslag, elektriska fel och bränder i eldstäder. Vid åskväder är det vanligt med skador på elektronisk utrustning som till exempel datorer, modem, mikrovågsugnar och tv-apparater. Dessa skador leder ofta till relativt låga skadekostnader för det enskilda hushållet men är dyra för försäkringsföretagen eftersom skadorna kan drabba ett stort antal hushåll under vissa perioder. Elektriska fel är den näst vanligaste orsaken till brand och kan bero på gamla ledningar, felinstallationer mm. Många bränder som orsakas av elektriska orsaker skulle kunna undvikas med installation av jordfelsbrytare. Även bränder i eldstäder är en vanlig brandorsak.

-  Många har bytt ut sina oljepannor och eldar istället med pellets och ved men de gamla skorstenarna, som är avsedda för oljeeldning, tål inte så hög värme. Man bör därför undvika att elda för hårt och se till att en auktoriserad sotare har undersökt skorstenen om byte av eldningssätt sker, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Den som tidigt uppmärksammas på en brand har bättre möjligheter att sätta sig i säkerhet och brandens omfattning kan bli mindre. Det finns olika typer av utrustning som skyddar mot brand och som bidrar till att minska konsekvenserna om det ändå skulle börja brinna.

-  I samband med Brandvarnardagen den 1 december vill vi påminna alla om att testa sina brandvarnare i hemmet. En fungerande brandvarnare gör skillnad.  Det är ett enkelt sätt att rädda sitt och sin familjs liv samt skydda sitt hem mot bränder, säger Staffan Moberg.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410