Logotype for print

Eldstäder vanligaste brandorsaken i hus

2013-09-09

Det är i eldstaden som de flesta husbränder startar. Det visar statistik som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, presenterar under Brandskyddsveckan. Under 2012 betalade försäkringsbolagen ut närmare 4,9 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder.

Under oktober inträffar dubbelt så många bränder i villor och fritidshus, jämfört med i augusti. Och till februari har siffran fördubblats ytterligare en gång. Statistik från MSB visar att av de 3000 husbränder som inträffar varje år kan ungefär 1 300 bränder härledas till eldstaden, vilket utgör 43 procent.

Statistiken presenteras i samband med Brandskyddsveckan, som idag drar igång med en rad informationsaktiviteter runt om i landet. Under veckan sprids information om hur man köper rätt, installerar och eldar rätt i sin eldstad.

Preliminära uppgifter från Svensk Försäkring visar att försäkringsbolagen under 2012 betalade ut närmare 4,9 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av bränder (bilbränder är ej inräknade). 

Svensk Försäkring deltar i kampanjen Aktiv mot brand, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Länsstyrelserna och Räddningstjänsterna.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410