Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar Arbetsskadekommissionens analys

2012-09-04

Arbetsskadekommissionen har idag presenterat en rad förslag till förbättringar av arbetsskadeförsäkringen. Svensk Försäkring välkomnar Arbetsskadekommissionens arbete och kommer nu att titta närmare på förslagen.

Kommissionen konstaterar att dagens arbetskadeförsäkring har många brister. Förslagen syftar till att skapa en arbetsskadeförsäkring som är mer rättssäker och jämställd och som skapar bättre förutsättningar för rehabilitering. Kommissionen efterlyser även starkare drivkrafter för att förhindra att arbetsskador uppstår.

–  Arbetsskadekommissionen har gjort en gedigen analys av arbetsskadeförsäkringen. Kommissionen har förtjänstfullt pekat ut vilka brister som utgör de största hindren för en rättssäker, rättvis och effektiv arbetsskadeförsäkring. I rapporten presenteras även flera konkreta förbättringsförslag, säger Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

I november 2010 fick Arbetsskadekommissionen i uppdrag av Svensk Försäkring att granska dagens system för arbetsskadeförsäkring och föreslå hur en ny arbetsskadeförsäkring kan utformas. I uppdraget ingick att undersöka hur man kan utforma en arbetsskadeförsäkring som minskar antalet skador i arbetet, ger snabbare och bättre rehabilitering och leder till bättre samordning mellan alla inblandade aktörer. Kommissionen har arbetat fristående från uppdragsgivaren.

– Genom kommissionens arbete har vi fått fördjupad kunskap och uppmärksamhet kring detta viktiga område. Vi i försäkringsbranschen kommer nu att titta närmare på kommissionens förslag. Jag hoppas att denna omfattande genomlysning även kan vara värdefull för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och andra aktörer på området, säger Christina Lindenius.

Presskontakt: Anna Rudérus 070-534 85 18

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410