Logotype for print

Seminarium i Almedalen: Hur ska framtidens försäkring för arbetsskador se ut?

2012-06-26

Tid: Onsdagen den 4 juli, klockan 13:00 - 15:00
Plats:
Greenroom, Wisby Strand Congress & Event, Visby

Välkommen till ett seminarium där Arbetsskadekommissionen presenterar förslag till förändringar inom dagens arbetsskadeförsäkring.

Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Det finns behov av en mer funktionell skadehantering och det råder stor oenighet om hur försäkringen bör finansieras för att skapa drivkrafter till förebyggande arbete och rehabilitering.

Arbetsskadekommissionens förslag syftar till att minska antalet arbetsskador och skapa trygghet och möjligheter för den som drabbas av en arbetsskada.

Medverkande
Björn von Sydow, Arbetsskadekommissionens ordförande
Gunnar Axén, ordförande Socialförsäkringsutskottet, (M)
Thomas Eneroth, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet, (S)
Eva Cooper, projektledare välfärd, Timbro
Boa Ruthström, chef, Arena Idé
Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring
John Crispinsson, moderator

För mer information kontakta Anna Rudérus, pressansvarig Svensk Försäkring, 070-534 85 18. 

 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410